MADDE 1 – TARAFLAR

1.1.Satıcı

Ünvan: Sanal Mimarlık İnşaat Dekorasyon Tanıtım Tekstil ve Ticaret Ltd. Şti.

Adres: Gazeteciler Sitesi, Dergiler Sokak No:25A Esentepe Şişli / İstanbul Türkiye

Telefon: 90 (532) 371 9243

E-posta: [email protected]

1.2. Alıcı

Ürün alma amacıyla Satıcı’ya ait www. torosyaylasi.com isimli internet sitesine (kısaca “internet sitesi“ olarak anılacaktır) bilgilerini girerek sipariş veren kişi

Bu Sözleşme’de Satıcı ve Alıcı tek tek “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 2 – KONU
İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü/ürünleri sipariş verdiğini bu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞME’YE KONU ÜRÜNÜN/ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ
Ürünün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli, internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1.Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2.Alıcı, satın alınan ürüne ilişkin; satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgilerin yer aldığı sipariş formuna onay verdiğini kabul ve beyan eder.

4.3.Alıcı, birden fazla ürünün paketlenerek veya bağlanarak tek bir ürün gibi satışa sunulması durumunda ürün grubunda hiçbir değişiklik yapma hakkına sahip olmayıp, söz konusu ürün grubunu tek bir ürünmüş gibi satın almaktadır.

4.4.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, Alıcı tarafından ödenecektir.

4.5.Alıcı tarafından girilen bilgilerin eksik ve/veya gerçeğe aykırı olması nedeniyle oluşabilecek gecikme ve aksaklığa ilişkin her türlü sorumluluk Alıcı’ya aittir.

4.6.Satıcı, Sözleşme konusu ürünü/ürünleri 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak sipariş formunda belirtilen sürede Alıcı’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim eder. Bu süre, Alıcı’ya daha önce bildirilmek kaydıyla mevzuata uygun olarak uzatılabilir.

Ön siparişte olan ürünlerin üretim tarihleri sitede belirtilmiş olup, Alıcı ürünlerin üretim tarihinden sonra teslim edileceğini sipariş verirken bu sözleşmeyle kabul etmektedir.

4.7. Ürünlerin teslimatı anında Alıcı’nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Ürünler, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Kargo firmasından kaynaklanan nedenlerle ürünler’in Alıcı’ya tesliminde yaşanacak gecikme, ürünler’in Alıcı’ya hiç teslim edilememesi dahil her türlü sorun nedeniyle Alıcı’nın uğrayacağı zararlara ilişkin olarak Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu hallerde Alıcı’nın Ürünler’i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürünler’in kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya Ürünler’in Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.

4.8.Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumlu olmakla beraber, Alıcı’nın teslimat adresinde bulunmaması, Alıcı’nın adresini yanlış bildirmesi gibi Alıcı’dan kaynaklı nedenlerle ürünün teslim edilememesinden sorumlu tutulamaz.

4.9.Ürünün teslimatı için bu Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Alıcı tarafından herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi veya EFT, havale, kredi kartı veya sair ödeme yöntemleri kullanılarak yapılmış ödemenin herhangi bir sebepten iptal edilmesi hallerinde, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ancak bu durumda ürün Alıcı tarafından teslim alınmış olursa, Alıcı ürünün nakliye giderleri kendisine ait olmak üzere 3 (Üç) gün içinde ürünü Satıcı’ya iade edecektir.

4.10.Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

4.11.Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.

4.12.Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.13.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün bildirimi takip eden en geç 3 (üç) gün içinde Satıc’’ya gönderilmesi zorunludur.

4.14.Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunan adreslere ürün satışı/teslimatı yapılmamaktadır.
Alıcı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15.Aıcı, sözleşme kapsamındaki her türlü talep ve şikayetlerini Satıcı’nın işbu sözleşmede Şikayetler için İrtibat Bilgisi altında iletilen numara ve/veya adreslerine iletebilir, http://www.torosyaylasi.com/iletisim linki üzerinden destek merkezine mesaj atabilir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1.Alıcı, satın aldığı ürünü 14 (ondört) gün içerisinde ve kullanmamış olmak (ürün ambalajının dahi açılmamış olması) ve fatura aslını ibraz etmek kaydıyla sebep göstermeksizin iade edebilir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 14 (ondört) gün içinde iadesini talep edilmeyen ürünün 14 (ondört) gün geçtikten sonra iade edilmesi mümkün değildir.

5.2.İade talebinin süresi içerisinde yapılması kaydıyla yapılan ödeme, ödemenin yapıldığı kredi kartına, banka hesabına ya da başka bir ödeme aracına kesintisiz olarak iade edilir.

5.3.Bankadan kaynaklı veya öngörülemeyen diğer bir sebep nedeniyle söz konusu sürede iade yapılamaması halinde Satıcı’nın herhangi sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.4.Ürünün iadesi halinde Satıcı, sadece yapılan ödemeyi iade etmekle yükümlü olup; Satıcı’dan ek bir talepte (faiz, tazminat vs.) bulunulamaz.

5.5.İade hakkının kullanılma süresi, ürünün Alıcı’ya teslimi ile başlayacak olup; siparişin teslimine dair belgede yer alan teslim tarihi esas alınacaktır.

5.6.Satıcı, bazı ürünlerin satışını belirli bir süreyle veya stokla kısıtlamış olabilir. Bu nedenlerle, satın alınmış olunan ürünün tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, Alıcı söz konusu ürünün yerine geçmek ve ürünün bedeliyle sınırlı olmak kaydıyla başka bir ürünün teslimini ya da ücret iadesini talep edebilir. Bu halde yukarıda yer alan iade koşulları geçerli olacaktır.

5.7.Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler ile Alıcı’nın talebi doğrultusunda üretilen veya üzerinde değişiklik yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının bozulmamış, ürünün kullanılmamış ve yeniden satılabilirlik özelliğini yitirmemiş olması şartına bağlıdır.

5.8.Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME
Bu Sözleşme’nin uygulanmasında, mevzuatla belirlenen değere kadar Alıcı’nın bulunduğu yer Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ile Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

OKUDUM, KABUL EDİYORUM

———————————

EK-1: Cayma Hakkı Formu Örneği

Cayma Hakkı Formu

Kime:

Ünvanı : Sanal Mimarlık İnşaat Dekorasyon Tanıtım Tekstil ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi : Gazeteciler Sitesi, Dergiler Sokak No:25A Esentepe Şişli / İSTANBUL TÜRKİYE

Telefon : +90 (532) 371 9243

Email : [email protected]

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

-ALICI’nın adı ve soyadı:

-ALICI’nın adresi:

-ALICI’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih: